2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π. LEADER 2014–2020) της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», με την υπ. αριθμ. 8/21-08-2018 αποφάσισε την νέα παράταση της ημερομηνίας λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων στήριξης από 05/09/2018 σε04/10/2018, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα.

Η αλλαγή της ημερομηνίας λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ενσωματώθηκε στα κάτωθι αρχεία, (με κόκκινη γραμματοσειρά) και έχει ως εξής:

 Περίληψη Τροποποιημένης Πρόσκλησης:

σελ. 5: νέα ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 04-10-2018

Τροποποιημένη Πρόσκληση

σελ. 22: νέα ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 04-10-2018

Αναλυτικότερα, δείτε παρακάτω τα συνημμένα αρχεία.