ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

•    ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝ 651_30_9_2016
•    ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΡΟΥ_20_9_2017
•    ΑΡΘΡΟ_22_KAN 651_14_1_2018
•    ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ_14_3_2018
•    ΑΡΘΡΟ_14_ΚΑΝ 651_5_4_2018
•    ΑΡΘΡΟ_22_KAN 651_10_5_2018
•    ΑΡΘΡΟ_22_KAN 651_22_5_2018
•    ΣΩΡΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ_30_5_2018
•    ΑΡΘΡΟ_22_KAN 651_12_7_2018
•    ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΑΣΕΡΓΑΤΗ_14_9_2018
•    ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΣΚΕ_07_03_2019
•    ΑΡΘΡΟ_14_KAN 651_15_3_2019
•    ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΒΑΡΩΝ_15_3_2019
•    ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ_ΑΡΘΡΟ_14_KAN 651_23_4_2019
•   
 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 9_5_2019
•    
ΑΡΘΡΟ_14._ΚΑΝ651_10_4_2019
•    
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
•   
 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝ. (ΕΕ) 1407 και 651
•    ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΣΕΠ_20_5_2019
   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 21-5-2019
   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΥΚΕ 21_5_2019
•   ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ_ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ_22_05_19
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ_ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ_29_5_2019-1
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ 3-6-2019
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΚΑΝ.651_7_6_2019
  ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΕΙΣ_1_7_2019
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣH ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_10_7_2019
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΣΚΕ_18_07_2019
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ_ 23-7-2017
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΑ_24-7-2019
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΑ_02_08_2019
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ_ΩΣ_ΠΡΟΣ_ΤΑ_ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΑ_ΜΙΣΘΩΣΗΣ_ΚΑΙ_ΑΓΟΡΑΣ_12_09_2019