Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Οδός και Αριθμός:
ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ & ΜΙΧ. ΑΓΓΕΛΟΥ 1 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ. 26510.36686, 26510.83087
Φαξ. 26510.33419