Διαβούλευση – Ενημέρωση Α’ – Β’ ΦΑΣΗ (CLLD LEADER-LEADER Αλιείας)

ΠΕ Ιωαννίνων ΠΕ Θεσπρωτίας
Τοπικοί Φορείς Τοπικοί Φορείς
Δήμος Ιωαννιτών Δήμος Ηγουμενίτσας
Δήμος Ζίτσας Δήμος Σουλίου
Δήμος Ζαγορίου Δήμος Φιλιατών
Δήμος Βορείων Τζουμέρκων
Δήμος Μετσόβου
Δήμος Δωδώνης
Δήμος Κόνιτσας
Δήμος Πωγωνίου

Διαβούλευση – Ενημέρωση Β’ ΦΑΣΗ (CLLD LEADER-LEADER Αλιείας)

ΠΕ Ιωαννίνων ΠΕ Θεσπρωτίας
Δήμος Ιωαννιτών Δήμος Ηγουμενίτσας
Δήμος Ζίτσας Δήμος Σουλίου
Δήμος Ζαγορίου Δήμος Φιλιατών
Δήμος Βορείων Τζουμέρκων
Δήμος Μετσόβου
Δήμος Δωδώνης
Δήμος Κόνιτσας
Δήμος Πωγωνίου