ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ε.Δ.Π. LEADER 2014-2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER

Ε.Δ.Π. LEADER 2014-2020

ΣΥΝΘΕΣΗ Ε.Δ.Π. LEADER 2014-2020 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ

 

 

α/α

 

Μ έ λ ο ς

 

Φορέας που εκπροσωπείται

1. Κωνσταντίνος Ντέτσικας

Αναπλ.: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Περιφέρεια Ηπείρου
2. Φώτιος Βάββας

Αναπλ.: Ιωάννης Λυκογιώργος

Δήμος Ιωαννιτών
3. Βασίλειος Γκόλιας

Αναπλ.: Παναγιώτης Νταής

Δήμος Ηγουμενίτσας
4. Ιωάννης Μήτσης

Αναπλ.: Ηλίας Αρλέτος

Επιμελητήριο Ιωαννίνων
5. Πέτρος Ζουμπούλης

Αναπλ.: Ανδρέας Σταύρου

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
6. Βασίλειος Μήτσιος

Αναπλ.: Βασίλειος Θεοδωράκης

Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων-Ένωση Αγροτών
7. Ιωάννης Χεκίμογλου

Αναπλ.: Γεράσιμος Μεντής

Σύλλογος Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Ε.Δ.Π. LEADER 2014-2020 ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Πρόεδρος: Ντέτσικας Κωνσταντίνος του Στέργιου

Αναπληρωτής: Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου

ως  εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου

2. Αντιπρόεδρος: Μήτσης Ιωάννης του Βασιλείου

Αναπληρωτής: Αρλέτος Ηλίας του Γεωργίου

ως εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

3. Μέλος: Βάββας Φώτιος του Βασιλείου

Αναπληρωτής: Λυκογιώργος Ιωάννης του Παναγιώτη

ως εκπρόσωποι του Δήμου Ιωαννιτών

4. Μέλος: Γκόλιας Βασίλειος του Αριστείδη

Αναπληρωτής: Νταής Παναγιώτης του Βασιλείου

ως εκπρόσωποι του Δήμου Ηγουμενίτσας

5. Μέλος: Ζουμπούλης Πέτρος του Φωτίου

Αναπληρωτής: Σταύρου Ανδρέας του Πέτρου

ως εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

6. Μέλος: Μήτσιος Βασίλειος του Κωνσταντίνου

Αναπληρωτής: Θεοδωράκης Βασίλειος του Χρήστου

ως εκπρόσωποι του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων-Ένωση Αγροτών

7. Μέλος: Χεκίμολου Ιωάννης, του Γεωργίου

Αναπληρωτής: Μεντής Γεράσιμος του Θωμά

ως εκπρόσωποι του Συλλόγου Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας